Sposób załatwiania spraw:

 1. Sekretariat szkoły przyjmuje:
  - podania
  - wnioski
  - skargi
  w formie pisemnej.
  Sekretariat prowadzi rejestr w/w dokumentów.
 2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 3. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując pismo na adres:
 4. Szkoła Podstawowa nr 387 im. Ignacego Jana Paderewskiego
  ul. Bartnicza 8
  03 – 358 Warszawa
 5. Anonimy nie są rozpatrywane.
  Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 8.00. – 16.00.