Status prawny:

Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty