Status prawny:

Szkoła Podstawowa nr 387 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
jest szkołą publiczną w rozumieniu
art. 7 Ustawy o Systemie oświaty,
zapewniającą bezpłatne nauczanie
w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest
Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Mazowiecki Kurator Oświaty