Organizacja:

Świetlica:
Kierownik świetlicy- Monika Rożej-Marszał
Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 17.30.
Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan pracy

Biblioteka:
Nauczyciele bibliotekarze:
Joanna Mazińska
Anna Jaroszewska
Godziny otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 15.30.

Stołówka szkolna W roku szkolnym 2020/2021 zbiorowe żywienie dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 378 prowadzi wyłoniona w drodze przetargu ofert firma GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski, ul. Parowcowa 18/22a 02-445 Warszawa.
więcej informacji: https://sp378targowek.eduwarszawa.pl/o-szkole/stolowka

Pielęgniarka szkolna
Danuta Dąbrowicz-Brzost
zatrudniona w SZPZLO- http://www.zoztargowek.waw.pl/bip