Organizacja:

Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat.


Szkoła organizuje naukę w klasach ogólnodostępnych.


W roku szkolnym 2018/2019 jest 25 oddziałów.