Struktura własnościowa i majątek szkoły:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.