Strona główna

Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Bartnicza 8
03-358 Warszawa
tel/fax: (0-22) 811-19-12
e-mail: sp378@edu.um.warszawa.pl
Adres strony www: sp378targowek.eduwarszawa.pl
NIP: 524-28-35-679
REGON: 367485208