OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego przedstawia plan postępowań o udzielanie zamówienia publicznego : Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Bartnicza 8, 03-358 Warszawa
Szczegółowe informacje
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b609ee91-f20c-4dd5-90d8-9c8f5dacdfe5
https://www.dbfotargowek.pl/Informujemy o ogłoszeniu przetargu na
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ

Placówka Szkoła Podstawowa nr 387 im. I. J. Paderewskiego ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla budynku Szkoła Podstawowa nr 387 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Bartnicza 8, 03-358 Warszawa. Planowane zużycie energii cieplnej - 9 259,8 GJ i zamówiona moc cieplna - 0,6770 MW. Termin realizacji zamówienia ustala się od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. SIWZ dostępny jest pod adresem:
http://dbfotargowek.pl/index.php/ogloszenia/zamowienia-publiczneInformujemy o ogłoszeniu przetargu na
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ
Szkoła Podstawowa nr 387.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie:
dbfotargowek.pl
Termin i miejsce składania ofert:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy
ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
godziny urzędowania: 8:00-16:00
w terminie do dnia 27.11.2013 r. do godz. 11:00.


Szkoła Podstawowa nr 387 im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Bartnicza 8
03-358 Warszawa
tel/fax: (0-22) 811-19-12
e-mail: sekretariat378@op.pl